Europalety obecně – jejich popis a charakteristika

Europalety mají rozměr 800 x 1200 mm, který vychází z mezinárodního normovaného modulu jednotky balení 400 x 600 mm. Prostá europaleta je při uložení v regálu nebo na vidlici vysokozdvižného vozíku dimenzována na zatížení:

 • 1000 kg je-li zátěž nerovnoměrně rozložena na plochu palety
 • 1500 kg je-li zátěž rovnoměrně rozložena na plochu palety
 • 2000 kg je -li zátěž v celistvé formě, a rovnoměrně celou plochou doléhá na celý povrch
  palety
 • Při uložení na sobě činí dodatkové zatížení nejspodnější palety maximálně 4000 kg, pokud se zátěž nachází na rovné, vodorovné a nehybné ploše, a doléhá vodorovně a plnou vahou.

Všeobecně lze říci, že dřevo, ze kterého je paleta vyrobena, nesmí nést žádné stopy nepřípustných prostředků na ochranu dřeva a chemických ochranných prostředků. Pokud je vyžadováno fytosanitární ošetření, je třeba jej dosáhnout prostřednictvím tepelného ošetření palety. Hniloba, plíseň, houba, suchá hniloba, zárosty, nebo aktivní napadení hmyzem nejsou přípustné. Vlhkost dřeva nesmí přesáhnout 22%. Pro praxi je důležité měření vlhkosti na svrchních víkových deskách nebo, pokud se palety skládají se zbožím na sebe, na dolních deskách opěrné plochy. Je třeba počítat s tím, že při vlhkosti dřeva ve výši 30% je sesychání u jehličnatého dřeva 0,24% a u buku až 0,32%.

Obliny jsou přípustné pouze pod podmínkou, že jsou bez kůry a nepřesahují příčně rozměr 15 mm, a to jen na některých částech palety.
Ve špalících jsou přípustné pouze povrchové trhliny, nezpůsobené sestavováním palety.
Zamodralost odpovídající ročnímu období je přípustná, ale nelze připustit zbarvení způsobené špatným sušením nebo skladováním.

Technické detaily a přesné popisy dalšího hodnocení jsou uvedeny v Jakostní normě pro evropskou paletu čtyřcestnou č. 435-2, 8.vydání z května 2005. Uvádí se v ní přípustné druhy dřeva, typy hřebíků, jejich rozmístění apod.

Značení europalet

Europalety musí být opatřeny těmito značkami:

 1. pravý rohový špalík podélné strany: ochranná značka EUR
 2. střední špalík podélné strany: kód výrobce složený takto:
  číslo výrobce-rok výroby-měsíc výroby
  103-13-05 tedy znamená výrobce s povolením č.103-rok 2013-květen
 3. levý rohový špalík podélné strany: od 1.1.2014 UIC (bude platit pro všechny lokální garanty UIC, znaky železnic budou nahrazeny tímto jednotným znakem). Palety vyrobené před změnou budou mít nadále znaky železnic.

Při provádění fytosanitárního ošetření je třeba značku – klásek – s rovněž uvedeným rokem a měsícem, případně číslem povolení k provádění fytoošetření – umístit na střední špalík podélné plochy. V případě, že nebude prováděno u výrobce, který nemusí být vlastníkem sušicího zařízení, umisťuje se klásek na střední špalík krátké plochy palety.

Jakákoli dodatečná označení, jako například logo majitele palet pro snadnější identifikaci, se nepovoluje, mimo případů, kdy se jedná o dodatečný otisk kontroly jakosti.
Pokud palety nesou stopy začernění značek barvou, může se jednat o palety, které garant při kontrole vyřadil jako nevyhovující, ať už po technické stránce, nebo z důvodů neoprávněného označení.